הנסון בקהילה ובסביבה

חברת הנסון ישראל, חברת הבת של קבוצת היידלברג Heidelberg Cement הבינלאומית, מייחסת חשיבות עליונה לשמירה על הסביבה במסגרת פעילותה.החברה רואה באחריות הסביבתית חברתית יעד אסטרטגי ראשון בחשיבותו, ועשייתה בתחום זה כוללת הובלת מהלכים למזעור ההשלכות הסביבתיות הנגזרות מפעילותה, תוך התחשבות בצורכי הסביבה הסמוכה למפעליה ולמחצבותיה והקשבה לצורכי הקהילות המתגוררות בסמיכות לפרויקטים שבהם היא פעילה.

חזון ויעוד

החברה רואה באחריות הסביבתית חברתית יעד אסטרטגי ראשון בחשיבותו, ועשייתה בתחום זה כוללת הובלת מהלכים למזעור ההשלכות הסביבתיות הנגזרות מפעילותה, תוך התחשבות בצורכי הסביבה הסמוכה למפעליה ולמחצבותיה והקשבה לצורכי הקהילות המתגוררות בסמיכות לפרויקטים שבהם היא פעילה.

הנסון פועלת בהתאם לתקנים המחמירים ביותר בתעשייה, והייתה בין הראשונות לקבל בברכה את מערכת ההסמכה של מכון התקנים הישראלי הנוגעת למפעלי בטון, אספלט ומחצבות. במסגרת זאת, החברה עברה את תהליך ההסמכה וקיבלה את אישור מכון התקנים שלפיו היא עומדת בדרישות הגבוהות של תו התקן ISO 9002.

לחברת היידלברג, יחד עם חברות הבת שלה, תכנית אסטרטגית סביבתית ארוכת טווח לקידום נושא הקיימות. במסגרת התכנית החברה הציבה לעצמה כמה יעדים אסטרטגיים לשנת 2020, לרבות מקסום בטיחות וגהות בעבודה, שמירה על המגוון הביולוגי באזור המחצבות, שימוש בדלקים חלופיים ומזהמים פחות, טיפול בפסולת וקידום בנייה בת-קיימא.

חברת היידלברדג הנה חברה ב'מועצת העסקים העולמית לפיתוח בר-קיימא' (WBCSD) ואחת המייסדות של 'תעשיית מלט בת-קיימא' (CSI). היידלברג מובילה מהלכים הנוגעים לפיתוח בר-קיימא ומחויבת לפעול בהתאם לחקיקה הסביבתית המקומית והבינלאומית. החברה פועלת לשפר את ביצועיה בתחום האחריות הסביבתית באמצעות יזמות מתאימות, רגולציה, הקצאת משאבים והכשרת העובדים.

ניטור אוויר

החברה ומתקניה עומדים בתקנים הסביבתיים הנדרשים ממחצבות ומפעלים בארץ, כולל עמידה בבדיקות איכות אוויר סביבתי מטעם המשרד להגנת הסביבה, לרבות דיגום אבק מרחף ואבק שוקע.

מניעת אבק ומניעת רעש

Dust Icon

ביצוע ניטורי אבק: חברת הנסון מבצעת ניטורי אבק מרחף במפעלים ובסביבתם במטרה לוודא כי המפעלים עומדים בתקנים המחמירים של המשרד להגנת הסביבה. במסגרת פעילותה, הנסון מפעילה שואבי אבק תעשייתיים ומערכות ערפול מים אוטומטיות כדי לשמור על אוויר נקי.

Noise Icon

טיפול מונע במוקדי רעש: חברת הנסון נעזרת בחברות המתמחות במדידה ובטיפול מונע במוקדי רעש סביבתי במחצבות מגדל צדק וחנתון. החברות מתקינות בולמי רעש חכמים ונקודתיים במוקדי הרעש, ובכך מפחיתות את עצמת הרעש באופן מיטבי.

Water Icon

הרטבת צירים: בחודשי הקיץ דרכי העפר במחצבות הנסון מורטבות באמצעות מכליות מים, למניעת פיזור אבק.

Transparency Icon

שקיפות: על פי נוהל, מדי שבוע חברת הנסון מבררת עם תושבי האזור מה רמת הרעש וזעזועי הקרקע.

Transportation Icon

שיפורים בשינוע: משאיות ההובלה של חברת הנסון מכוסות בברזנט ובעלות סגירה חשמלית, למניעת פיזור אגרגטים וחומרי גלם אחרים בעת ההובלה.

Sweeper Icon

שימוש במטאטא כביש: חברת הנסון מבצעת ניקיונות משלימים של אבק ברחובות הסמוכים למפעליה.

שיקום מחצבות

החברה פועלת יחד עם 'הקרן לשיקום מחצבות' לשיקום אתרי חציבה שבהם הפעילות הסתיימה.

מחצבת מגדל צדק

בימים אלה מועצת דרום השרון מקדמת תכנית שיקום מהפכנית למחצבת מגדל צדק. בהתאם לתכנית השיקום, מתקני המחצבה יועברו אל בור החיצוב עצמו, וכתוצאה מכך השפעת פעילות מתקני המחצבה על הסביבה תצומצם. השטחים המפונים יועברו למִנהל מקרקעי ישראל, ובשטחם יוקם פארק תעשייתי שיהווה מקור תעסוקה לתושבי האזור. בהמשך מתוכנן ששטח המחצבה יוסב לשני מאגרי מים גדולים לטובת הזרמת עודפי מים לאקוויפר החוף. על שטח המחצבה הוחלה תכנית מתאר ארצית למשק המים ולאיגום והחדרת מים (תמ"א 34). לפי עיקרי התכנית, מי השיטפונות של נחל שילה ינותבו ויאגרו בבור חציבה אחד, בעוד שהבור השני יאגור עודפים עתידיים של מי התפלה, זאת תוך ניצול מהירות החדירה של המים לאקוויפר ההר מבורות החציבה וניצולם המרבי. בשטחים המפונים יבוצע שיקום נופי, שבמסגרתו יוקם פארק ירוק הכולל שבילים להולכי רגל ולאופניים.

מחצבת הר חנתון

תכנית השיקום של מחצבת הר חנתון כוללת יישור מדרגת החציבה התחתונה לגובה מאה שישים וחמישה מטרים מעל פני הים, פינוי מערך המתקנים, ניקוי מדרגות החיצוב ממצבורי חומר גלם, ונטיעת עצים ומטפסים בהיקף המחצבה על גבי מדרגות החיצוב.הסדרת פני השטח במחצבה תתבצע על פי הוראות תמ"א 14 ותכלול פירוק וסילוק מתקני האתר, מניעת מפגעים בטיחותיים, טיפול ליישור ולהחלקת השטח, כולל מדרגות החיצוב, מניעת מפולות במדרגות החיצוב ומילוי שקעים ובורות. בשטח המיועד למילוי בעזרת אדמה שאריתית תתפשר הטמנה של פסולת בניין.