מוצרים ושירותים

באוגדן המוצרים להלן בחרנו להציג את מגוון סוגי החומרים שחברת הנסון מספקת. מגוון מוצרים זה מבוסס על עשרות שנים של פיתוח ושיפור ונועד לתת מענה לצרכים ולדרישות של לקוחותינו.

בטון אדריכלי
H-Design
Colored Concrete
בטון צבעוני
שימושים:
בניני מגורים
Exposed Concrete (For Paint)
בטון גלוי (לצבע)
שימושים:
בניני מגורים
White Concrete
בטון לבן
שימושים:
בניני מגורים, משרדים
Exposed Concrete
בטון גלוי חשוף
שימושים:
בניני מגורים, משרדים
צמנטיט
H-Cementit
סופר על
H-4G
בטון אדריכלי
H-Design
Colored Concrete
בטון צבעוני
שימושים:
בניני מגורים
Exposed Concrete (For Paint)
בטון גלוי (לצבע)
שימושים:
בניני מגורים
White Concrete
בטון לבן
שימושים:
בניני מגורים, משרדים
Exposed Concrete
בטון גלוי חשוף
שימושים:
בניני מגורים, משרדים
צמנטיט
H-Cementit
סופר על
H-4G
בטון אדריכלי
H-Design
Colored Concrete
בטון צבעוני
שימושים:
בניני מגורים
Exposed Concrete (For Paint)
בטון גלוי (לצבע)
שימושים:
בניני מגורים
White Concrete
בטון לבן
שימושים:
בניני מגורים, משרדים
Exposed Concrete
בטון גלוי חשוף
שימושים:
בניני מגורים, משרדים
צמנטיט
H-Cementit
סופר על
H-4G
בטון אדריכלי
H-Design
Colored Concrete
בטון צבעוני
שימושים:
בניני מגורים
Exposed Concrete (For Paint)
בטון גלוי (לצבע)
שימושים:
בניני מגורים
White Concrete
בטון לבן
שימושים:
בניני מגורים, משרדים
Exposed Concrete
בטון גלוי חשוף
שימושים:
בניני מגורים, משרדים
צמנטיט
H-Cementit
סופר על
H-4G
בטון אדריכלי
H-Design
Colored Concrete
בטון צבעוני
שימושים:
בניני מגורים
Exposed Concrete (For Paint)
בטון גלוי (לצבע)
שימושים:
בניני מגורים
White Concrete
בטון לבן
שימושים:
בניני מגורים, משרדים
Exposed Concrete
בטון גלוי חשוף
שימושים:
בניני מגורים, משרדים
צמנטיט
H-Cementit
סופר על
H-4G
בטון אדריכלי
H-Design
Colored Concrete
בטון צבעוני
שימושים:
בניני מגורים
Exposed Concrete (For Paint)
בטון גלוי (לצבע)
שימושים:
בניני מגורים
White Concrete
בטון לבן
שימושים:
בניני מגורים, משרדים
Exposed Concrete
בטון גלוי חשוף
שימושים:
בניני מגורים, משרדים
צמנטיט
H-Cementit
סופר על
H-4G
בטון אדריכלי
H-Design
Colored Concrete
בטון צבעוני
שימושים:
בניני מגורים
Exposed Concrete (For Paint)
בטון גלוי (לצבע)
שימושים:
בניני מגורים
White Concrete
בטון לבן
שימושים:
בניני מגורים, משרדים
Exposed Concrete
בטון גלוי חשוף
שימושים:
בניני מגורים, משרדים
צמנטיט
H-Cementit
Colored Concrete
בטון צבעוני
שימושים:
בניני מגורים
Exposed Concrete (For Paint)
בטון גלוי (לצבע)
שימושים:
בניני מגורים
White Concrete
בטון לבן
שימושים:
בניני מגורים, משרדים
סופר על
H-4G
Colored Concrete
בטון צבעוני
שימושים:
בניני מגורים
Exposed Concrete (For Paint)
בטון גלוי (לצבע)
שימושים:
בניני מגורים
בטון קל
H-Light
Colored Concrete
בטון צבעוני
שימושים:
בניני מגורים
לריצוף
H-Floor
סדיקה / חיזוק
H-4Siv
אטימות
H-Proof
קידוח
H-Dril
טיט
H-Fill
טיט
H-Tit
טיט
H-Piolit
Sprayed Concrete
בטון מותז
בטון מובא מסוג ב-30 עד ב-50 בעל דירוג והרכב המתאימים ליישום בהתזה בתהליך "רטוב" או "יבש"
Architectural Concrete
בטון אדריכלי
בטון מובא מסוג ב-30 או יותר ברמות גימור שונות מיוחדות עפ"י הנחיות האדריכל
Shrinkage Compensating Concrete
בטון מפוצה התכווצות
בטון מובא מסוג ב-30 עד ב-50 בדרגות S7-S5 סומך
בעל התכווצות מרוסנת
Dry Cast Concrete
"בטון "סומך יבש
בטון מובא בדרגת חוזק ב-15 עד ב-50 בדרגות סומך נמוכות בהתאם לת"י 26 S1-S3 או בין V0-V4 חלק 2 בטווח שבין
Light Concrete
בטון קל לשימושים מבניים
בטון מובא מסוג ב-30 עד ב-50 בעל דירוג והרכב המתאימים ליישום בהתזה בתהליך "רטוב" או "יבש"
Multi-Volume Concrete
בטון רב נפח
בטון מובא מסוג ב-30 עד ב-50 בעל דירוג והרכב המתאימים ליישום בהתזה בתהליך "רטוב" או "יבש"
Compressed Concrete
בטון דחוס
בטון מובא מסוג ב-30 עד ב-50 בעל דירוג והרכב המתאימים ליישום בהתזה בתהליך "רטוב" או "יבש"
Sprayed Concrete
בטון מותז
בטון מובא מסוג ב-30 עד ב-50 בעל דירוג והרכב המתאימים ליישום בהתזה בתהליך "רטוב" או "יבש"
Sprayed Concrete
בטון מותז
בטון מובא מסוג ב-30 עד ב-50 בעל דירוג והרכב המתאימים ליישום בהתזה בתהליך "רטוב" או "יבש"
Compressed Concrete
בטון דחוס
בטון מובא מסוג ב-30 עד ב-50 בעל דירוג והרכב המתאימים ליישום בהתזה בתהליך "רטוב" או "יבש"
Multi-Volume Concrete
בטון רב נפח
בטון מובא מסוג ב-30 עד ב-50 בעל דירוג והרכב המתאימים ליישום בהתזה בתהליך "רטוב" או "יבש"
Light Concrete
בטון קל לשימושים מבניים
בטון מובא מסוג ב-30 עד ב-50 בעל דירוג והרכב המתאימים ליישום בהתזה בתהליך "רטוב" או "יבש"
Light Concrete
בטון קל לשימושים מבניים
בטון מובא מסוג ב-30 עד ב-50 בעל דירוג והרכב המתאימים ליישום בהתזה בתהליך "רטוב" או "יבש"
Multi-Volume Concrete
בטון רב נפח
בטון מובא מסוג ב-30 עד ב-50 בעל דירוג והרכב המתאימים ליישום בהתזה בתהליך "רטוב" או "יבש"
Compressed Concrete
בטון דחוס
בטון מובא מסוג ב-30 עד ב-50 בעל דירוג והרכב המתאימים ליישום בהתזה בתהליך "רטוב" או "יבש"
Sprayed Concrete
בטון מותז
בטון מובא מסוג ב-30 עד ב-50 בעל דירוג והרכב המתאימים ליישום בהתזה בתהליך "רטוב" או "יבש"